Arduino Galileo ทำอะไรได้บ้าง

เคยเขียนถึง Arduino Galileo ที่ใช้ชิป Intel Quark SoC X1000 สถาปัตยกรรม x86 แล้วมันจะทำอะไรได้บ้าง ก็ไปเจอตัวอย่างการใช้งานโดยสื่อสารไร้สายกับไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430 ผ่านทางโมดูลไร้สาย nRF24L01+ และข้อความที่ใช้สื่อสารก็มีการเข้ารหัสด้วยครับ

อีกเว็บที่ผมไปเจอมาและแนะนำว่าถ้าอยากให้โปรแกรมที่ upload ให้ Galileo (ที่ Arduino เรียกว่า sketch) ยังอยู่แม้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อกลับมาใช้งานต่อ ต้องไป download Linux ของมันจาก Intel มาเขียนลง SD card ด้วยครับ


ที่มา http://bunneydude.wordpress.com/2013/11/07/wireless-encryption-between-galileo-and-msp430/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s