บีบภาพ JPEG ให้เล็กลงไปอีก ด้วย mozjpeg เวอร์ชัน 2.0.1

Mozilla มีโครงการ mozjpeg เป็น library ช่วยบีบไฟล์ JPEG ให้เล็กลงไปอีก ตอนนี้มาถึงเวอร์ชัน 2.0.1 แล้ว เคยทดลองใช้ Zopfli บีบภาพ PNG มาแล้ว คราวนี้ลองตัวนี้บ้างครับ

sudo yum install nasm
wget https://github.com/mozilla/mozjpeg/archive/v2.0.1.tar.gz
tar -xzvf v2.0.1.tar.gz
cd mozjpeg-2.0.1
autoreconf -fiv
sh ./configure
make
sudo make install prefix=/usr/local libdir=/usr/local/lib64

 

นอกจาก library แล้ว ก็จะได้โปรแกรมอีกหลายตัว ขอทดลองใช้ /usr/local/bin/cjpeg บีบภาพ JPEG ให้เล็กลง ใช้ไฟล์รูป Nikola Tesla มาทดลองบีบย่อครับ รูปขนาด 55,321 ไบต์

บีบแล้วได้ขนาด 49,218 ไบต์ อ้อ โปรแกรม cjpeg นี้ ส่ง output ออกทาง stdout นะครับ ให้ redirect ไปยังไฟล์ที่ต้องการด้วย ถ้าปล่อยออกหน้าจอ terminal ข้อความหน้าจออาจเละได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s