ทดลอง ESP8266 Arduino IDE

มีข่าวว่ามีคนนำเอา Arduino IDE ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมลง Arduino สามารถใช้พัฒนาโปรแกรมให้กับ ESP8266 Wi-Fi module งานนี้ไม่ใช่การทำ shield ที่เป็น ESP8266 ให้กับ Arduino นะครับ แต่มองได้ว่าเป็นการเขียน sketch ให้เอาไปรันได้บน ESP8266 ได้

แนวทางมาจากเว็บ Ayarafun นะครับ แต่ของผมจะใช้รุ่น ESP1 ซึ่งต้องร้อยสายเองแทนการใช้ NodeMCU ที่มี ESP8266 และ USB to serial พร้อมทั้งแหล่งจ่ายไฟ 3.3 โวลต์ทีี่ให้กำลังไฟเพียงพอ อยู่ในบอร์ดเดียวกัน สามารถต่อกับ USB ของคอมพิวเตอร์ได้เลย ผมเลยหาแหล่งจ่ายไฟแรงดัน 3.3 โวลต์จาก Raspberry Pi มาจ่ายเลย และต่อ USB to serial ใช้ไอซี CP2102

นอกจากไฟเลี้ยงและ ground แล้ว (ground ต้องต่อร่วมกัน ทั้งตัว ESP8266, RPi และ USB to serial) ก็ต่อขา TX เข้ากับขา TX ของ CP2102 USB to serial ส่วนขา RX ก็เช่นกัน และขา CH_PD ของ ESP8266 ต่อกับไฟ 3.3 โวลต์ และสุดท้ายขา GPIO0 ต้องต่อลง ground เพื่อให้รับการเขียนโปรแกรมใหม่บน ESP8266 (ไม่งั้นอาจเจอ error: espcomm_open failed)

จากนั้นในส่วนของโปรแกรม IDE ก็สามารถไปดาวน์โหลดแบบที่คอมไพล์แล้วได้เลยแค่แตกซิปที่ https://github.com/esp8266/arduino เมื่อเปิด IDE ขึ้นมา ไปที่เมนู Tools เลือก Programmer เป็น esptools เลือก Board เป็น Generic ESP8266 board เลือก Port เป็นพอร์ตของ USB to serial ที่เครื่องเห็น (แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่เหมือนกัน และอาจต้องติดตั้ง driver) การ upload โปรแกรมลง ESP8266 ผมลองไฟกระพริบตามโค้ดข้างล่าง ถ้า upload ไม่ได้ผลก็ reset ด้วยการชอร์ตขา reset ไปยังไฟ 3.3 โวลต์ ซึ่งเมื่อ reset สำเร็จ จะเห็นไฟ LED สีน้ำเงินสว่างวาบสั้นๆ

const int ledPin = 2;   // the number of the LED pin
 
void setup() {
 // initialize the LED pin as an output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
 
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(300);   
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(300); 
}

ถ้า upload สำเร็จ ก็น่าจะได้ผลลัพธ์คล้ายๆ รูปข้างล่างนี้ และถ้าเอาขาบวกของ LED ไปแตะกับขา GPIO2 (อีกขาของ LED ไปต่อ ground) ก็จะเห็นไฟกระพริบครับ
esp8266-arduino-ide-blink

 

Advertisements

2 responses to “ทดลอง ESP8266 Arduino IDE

 1. Pingback: บอร์ด WiFiMCU อีกทางเลือกในการใช้โมดูล EMW3165 | Ultimateohm's Blog

 2. Pingback: WeMos D1 mini บอร์ด ESP8266 ไม่ต้องบัดกรีเอง ราคา 4 ดอลลาร์ | Ultimateohm's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s