ทดลองบีบย่อไฟล์แบบ Brotli

เคยทดลองวิธีบีบย่อไฟล์ด้วยโปรแกรม Zopfli มาก่อน ตอนนี้มีรูปแบบใหม่จาก Google มาอีก คือ Brotli ซึ่งใช้ไฟล์รูปแบบใหม่ไม่เหมือน deflat เลยจะเปิดด้วย deflate ไม่ได้ ไหนๆ เคยทดลอง Zopfli มาแล้ว ลองกับ Brotli บ้างจะเป็นไร สร้างโปรแกรมนี้จาก git โดยพลันครับ

git clone https://github.com/google/brotli.git
cd brotli/tools
make -j4

จะได้ไฟล์โปรแกรม bro มาใช้ ก็ทดสอบคร่าวๆ เหมือนคราวก่อน โดยสั่ง time ไว้ด้วย

time ./bro --quality 11 --input enwik8 --output enwik8.bro --verbose
Brotli compression speed: 0.159104 MB/s

real    10m2.654s
user    9m54.819s
sys    0m4.588s

ได้ไฟล์บีบแล้วชื่อ enwik8.bro ขนาด 27,721,194 ไบต์ บีบมาจากไฟล์ enwik8 ขนาด 100,000,000 ไบต์

ถ้าพิมพ์คำสั่ง bro เฉยๆ มันจะรอรับข้อมูลจาก stdin ซึ่งมักจะเป็น keyboard นะครับ
ผ่านทาง http://www.cnx-software.com/2015/09/24/brotli-compression-algorithm-combines-high-compression-ratio-and-fast-decompression/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s