เครื่องหากำลังสูงสุดที่ Solar Panel จ่ายได้

กำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้านั้นทำได้ คำนวณได้จากการผลคูณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟนั้นปล่อยออกมา ถ้าอยากรู้ว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้านั้นจะปล่อยกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไร หนทางหนึ่งคือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟหลายๆ แบบ แล้วดูว่าแบบไหนที่ผลคูณของแรงดันและกระแสได้ค่าสูงสุด (ตอนที่แหล่งจ่ายปล่อยแรงดันได้เต็มที่ที่สุดของมัน อาจเป็นจุดที่ไม่สามารถปล่อยกระแสได้สูงสุดที่มันทำได้)

ก็ไปเจอโครงงานที่ใช้วัดกำลังไฟฟ้าที่ solar panel สามารถจ่ายได้สูงสุด โดยเอาขดลวดสร้างความร้อนจากไฟฟ้าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตัวต้านทานไฟฟ้าแบบหนึ่ง มาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเป็นภาระ (load) ของ solar panel และเพื่อให้ดึงแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าในระดับที่แตกต่างกัน ก็เลยต้องมีขดลวดความร้อนหลายตัวและมีรีเลย์ปิดเปิดเพื่อเลือกจำนวนขดลวดที่จะมาเป็นภาระด้วย โครงงานนี้น่าจะมีประโยชน์กับการใช้งาน solar panel ในสถานการณ์จริง เนื่องจาก solar panel อาจจ่ายกำลังได้ไม่คงที่แปรผันตามแสงแดดที่ส่องลงมา ความสามารถของมันในขณะนั้นอาจไม่เคยทดสอบในห้องทดลองก็เป็นได้ และอุปกรณ์ควบคุมในงานนี้ใช้ Raspberry Pi

ถ้าจะซื้อ solar panel ต้องระวังว่าค่าแรงดันที่ผู้ขายบอกมา อาจเป็นค่าแรงดันตอนที่ open circuit คือวงจรต่อไม่ครบ ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมามีแต่การวัดแรงดัน กำลังงานที่จ่ายออกมาถือว่าเป็นศูนย์  และระบุค่ากระแสเป็นตอนที่ closed circuit คือไม่ได้ต่อภาระ ทำให้ไม่มีแรงดันตกคร่อมตัวภาระ ก็คือจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมาเป็นศูนย์เช่นกัน หรือบางทีผู้ขายอาจบอกตัวเลขกำลังไฟฟ้าโดยเป็นตัวเลขสองตัวนี้คูณกันก็ได้ (ซึ่ง open กับ closed circuit นั้นเกิดไม่พร้อมกัน) จริงๆ บางทีอาจมีการบอกค่า fill factor คื่อค่ากำลังสูงสุดที่จ่ายได้ หารด้วยผลคูณระหว่างแรงดันตอน open circuit กับกระแสตอน short circuit

ที่มา
http://makezine.com/projects/collect-solar-panel-data-with-an-iv-swinger-curve-tracer/
https://github.com/csatt/IV_Swinger
[PDF] https://github.com/csatt/IV_Swinger/blob/master/docs/IV_Swinger_Design_and_Construction.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s