เดี๋ยวกะย้ายไปเขียนที่ Blogspot

เดี๋ยวคงยายไปเขียนที่ Blogspot มั่ง ที่ WP มีโฆษณาโผล่มาแต่ไม่รู้แบ่งรายได้ให้เราด้วยไหม (ที่โน้นมีแบ่ง) และ WP เวลาเขียนผ่านแอพ มันไม่ sync กับแบบเว็บ 

แต่ Blogspot ที่ไม่มั่นใจคือ ping back จะสามารถส่งไปถึงผู้ถูกพาดพิงได้ไหม และการ embedding ต่างๆ (เช่น Flickr, YouTube) จะทำได้ไหม

https://ultimateohm.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s