ทดลองแบบแมวๆ ใช้ Magenta บน Docker ช่วยแต่งเพลง

Magenta เป็นโปรแกรมที่ผลิตงานศิลปะ แต่งเพลงได้ด้วย machine มันใช้งาน TensorFlow แต่ผมลงไม่สำเร็จ เลยใช้แบบเร็วๆ แบบแมวๆ ด้วยการใช้ Docker เสียเลย ซึ่งผมลง Docker ไว้แล้ว (ลืมไปแล้วว่าลงด้วยวิธีไหน) ก็สั่ง

docker run -it -p 6006:6006 -v /tmp/magenta:/magenta-data tensorflow/magenta

จะเข้าสู่การใช้งานเชลล์บน Docker ก็จะใช้ Magenta แต่ต้องมีทวงทำนองนำร่องไปก่อน ลองเล่นเอง
C, D, E, C,
D, E, G, E
ก็เพราะดีนะครับ ใน Docker ก็สั่ง

# melody_rnn_generate \
   --config=lookback_rnn \
   --bundle_file=/magenta-models/lookback_rnn.mag \
   --output_dir=/magenta-data/lookback_rnn/generated \
   --num_outputs=10 \
   --num_steps=128 \
   --primer_melody="[60, -2, 62, -2, 64, -2, 60, -2, 62, -2, 64, -2, 67, -2, 64, -2]"

ผมใช้แบบ Melody RNN สร้างเพลงแบบเล่นโน้ตที่ละตัว แบบที่ violin หรือ flute เล่นได้ (นั้นคือเล่นคอร์ดไม่ได้ แต่ Magenta ก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับ velocity ก็มี)
โดย –primer_melody ใส่เลขที่เป็นตัวโน้ต ตามรหัสของ MIDI โดย 60 คือ middle C แต่ละโน้ตตามด้วย โน้ตตัวอื่นก็บวกลบหนึ่ง เป็นการเพิ่มหรือลดที่ละ semitone ส่วน -2 คือ no event

ก็จะได้เพลงเป็น MIDI ไฟล์ อยู่ที่เครื่องตัวหลักของเรา (นอก Docker) ที่ path /tmp/magenta/lookback_rnn/generated/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s